NEŘÍZENÁ MEDITACE

NEŘÍZENÁ MEDITACE

Meditace je jedním z nejstarších nástrojů poznání sebe sama, okolního světa a duchovního rozvoje člověka. Po tisíce let se měnili podmínky života společnosti, civilizace. Ale člověk a jeho vnitřní dvojí podstata – se nemění.  A proto otázky duchovního vývoje, efektivní starověké způsoby sebezdokonalování jsou aktuální i dnes. Procesy probíhající v člověku při meditaci jsou pro vědu stále záhadou.

Legendy říkají: „že všichni lidé získají schopnost otevřít se vyšší energii. K tomu dojde teprve tehdy, až si lidé uvědomí, že takové vědomí je možné. Pak začneme chápat faktory týkající se kultivace a udržování vyšších úrovní energie.

Nejdříve se musíte uklidnit a vnímat své okolí. Většina z nás si jen málokdy dobře všímá věcí kolem nás. Okolní svět nám připadá vedlejší, protože se zabýváme tím co děláme. Musíme si však uvědomit, že všechno ve vesmíru je plné duchovní energie. Všechno je součástí Boha-zdroje. Musíme se vědomě spojit s boží podstatou v naší duši. Ať se podíváte na cokoliv, hledejte v tom krásu, všechno ji má. Stupeň krásy a harmonie, kterou vnímáme, je měřítkem množství boží energie, kterou přijímáme.

Začnete si jasněji uvědomovat, kdo jste a co tu děláte. Můžete mít sny a intuice o tom, co vás v životě čeká.“

Proč neřízená meditace?

Řízená meditace probíhá pod vedením osoby, která vás meditací provází a naviguje, na co se máte zaměřit.

Vybrala jsem pro naše společná sezení neřízenou meditaci, aby jste mohli strávit čas sami se sebou a poznat se. Poznat se, ve smyslu opravdového setkání, kdo jste a co se ve vás odehrává. Neřízenou meditací získáte velké zklidnění, víru v sebe, kontrolu nad svými myšlenkami. Poznáte, že opravdu vy jste ten, kdo si tvoří každou vteřinu svého dne a života, jak bude vypadat.

Tak jak začít?

Je mnoho návodů a cest jak začít meditovat. Každý z nás má jiné schopnosti a u každého funguje něco jiného. Proto budu psát, co zafungovalo u mne.

Když jsem začínala meditovat, bylo pro mne nejtěžší  zůstat v klidu po určitou dobu a hlavně naučit se zklidnit svou mysl. Ten masakr myšlenek, který mi probíhal hlavou: co mám ještě udělat v práci, na co nesmím zapomenout, jak naplánuji zítřek atd., však to znáte. Následně jsem začala pozorovat své myšlenky, dávat je stranou, tak aby má mysl zůstala prázdná. Většina nás žije v hlavě, a proto tam i začneme. Budeme se snažit vyprázdnit naši mysl. K tomu mi pomohla meditace koncentrace pozornosti.

Meditace koncentrace pozornosti  – ZKLIDŇUJE  mysl a uvolňuje napětí v těle.

Sedněte si pohodlně. Dýchejte přirozeně. Stahujete svou pozornost do jednoho bodu. Třeba na plamen svíčky. Vždycky když přijde nějaká myšlenka, znovu se pokuste stáhnout pozornost na plamen svíčky. Plamen svíčky je pouze pomůcka, aby jste postupně dokázali udržet svou mysl co nejdéle bez myšlenek.

Jak pokračovat? „Cesta z hlavy do SRDCE“

Určitě jste slyšeli či viděli slova: „žij ve svém srdci“.  Kamarádka Irenka mi řekla úžasnou větu: „30 cm z hlavy do srdce je ta nejdelší cesta, a tam teprve vše začíná.“

Meditace v srdci – dodává klid, navazuje spojení na vaše pravé JÁ.

Když se vám začne dařit udržovat pozornost bez myšlenek, postupně začněte scházet z hlavy do srdce. Udržujte pozornost ve svém srdci. Pokud ucítíte napětí, uvolněte se. Vnímejte své pocity. Můžete cítit teplo, mírné chvění. Postupně čím déle udržíte pozornost ve svém srdci, začnete cítit KLID. Duchovní srdce je centrem naší životní síly. Je to síla naší duše. Zkoušejte postupně i v průběhu dne scházet a dýchat do svého duchovního srdce. Můžete pocítit, že jste mnohem klidnější a vyrovnanější. Lépe se koncentrujete a řešíte každodenní záležitosti.

Toto jsou úplné začátky prvních kroků do světa, který nám dříve byl zcela přirozený. Jakmile začnete poslouchat své nitro a intuici, postupně se začnete dozvídat více informací o sobě. Budete si jistí svými rozhodnutími v životě, neboť si budete bez pochyb věřit. Věřím, že očekávání nebo zklamání, že jsem nic necítil a neviděl, je brzda pro tuto cestu navázání spojení k sobě samému a zklidnění mysli. Opusťte očekávání, obavy a strachy. Každou vteřinou, kterou se dokážete uvolnit, zklidnit mysl a být ve svém srdci, je ta nejcennější chvíle.

Těším se na společné večery s vámi.

Petra

A na závěr řeknu větu od mé kamarádky Irenky: Kdyby si všichni sedli na zadek a začali meditovat, SVĚT by byl v pohodě. Trochu jinak to řekl i někdo jiný…

Vaše častá otázka: „Jak mohu se svými myšlenkami pracovat?“

Zde si dovolím citovat, protože to lépe nevystihnu:

„V lidském těle je duchovní podstata neboli duše a materiální podstata neboli fyzická, tělesná, říkejte tomu, jak chcete. Lidský rozum představuje bitevní pole těchto dvou podstat. Proto ve vás také vznikají různé myšlenky. Ty jsi ten, kdo je poslouchá. A podle toho, kterou z nich si vybereš, takovou budeš mít povahu. S myšlenkami materiálního charakteru nelze bojovat. Protože násilí vyvolává násilí. A čím víc se ji budeš snažit zničit, tím víc se v tobě budou projevovat. Nejlepší způsob, jak se jim bránit, je přepnout se na pozitivní myšlenky. Bez ohledu na to, jak jim budeš „odsekávat“, stejně se na tebe budou valit negativní myšlenky podle zákona příčiny – následku, akce – reakce. Proto s nimi nesmíte bojovat, ale vzdálit se od nich, vědomě v sobě vyvolávat pozitivní myšlenku, tedy soustředit se na něco dobrého nebo si na něco hezkého vzpomenout.“

Člověk se naučí kontrolovat své myšlenky, naučí se soustředit jenom na pozitivní věci, což automaticky znamená, že nikomu nemůže přát nic zlého a ani nikomu ubližovat. Vždyť toto cvičení probíhá neustále. A je to na celý život.

Rigden Djappo

Scroll to Top